Ashingdon, Rochford, SS43EZ,England

Retro Teapot Type Writer